<div align="center"> <h1>Polskie paczki dla Yoper Linux - strona Polrusa</h1> <h3>Polskie paczki dla Yoper Linux - strona Polrusa</h3> <p>Polskie paczki Yoper Linux yopera rpmy rpm</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://zabrze.net.pl/~s9_atemki/yoper/index.html" rel="nofollow">zabrze.net.pl/~s9_atemki/yoper/index.html</a></p> </div>